slider

Dịch vụ hội nghị

  • Sử dụng loại sảnh phù hợp với sắp xếp hội nghị tiêu chuẩn
  • Cung cấp giấy, viết, nước suối trên bàn hội nghị
  • Flipchart và giấy
  • Sân khấu, bục phát biểu, phông màn tiêu chuẩn và micro
  • Hệ thống âm thanh, màn hình và máy chiếu
  • Bàn đón tiếp
  • Hoa tươi trang trí
  • Tiệc nhẹ: Cafe, nước ngọt và trái cây theo mùa
  • Tiệc trưa/tối: Set menu và nước ngọt, nước tinh khiết