slider

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 16/08/2016 Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đây là một số hình ảnh về buổi đại hội: