slider

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị tuyên dương_Cục thuế Đồng Nai

Ngày 19/07, Cục thuế Đồng Nai tổ chức lễ tuyên dương hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân đã thực hiện tốt chính sách thuế năm 2015 tại trung tâm hội nghị Golden Palace. Các đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh, Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. 

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị: