slider

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội thảo thanh toán quốc tế

Ngày 12/07, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức hội thảo thanh toán quốc tế năm 2016 tại Golden Palace. Tham dự hội thảo có 150 doanh nghiệp nước ngoài, trong nước và các chi nhánh Vietcombank Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận,...

Sau đây là một số hình ảnh về buổi hội thảo: