slider

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Vietnam Business 4.0 Roadshow

Vào chiều ngày 24/11/2016 tại Golden Palace đã diễn ra chuỗi sự kiện Vietnam Business 4.0 với chủ đề "Doanh nghiệp sống sao trong trong thời đại số". Vietnam Business 4.0 Roadshow là một dự án cộng đồng ra đời với sứ mệnh nâng cao năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, bắt đầu bằng chuỗi sự kiện chia sẻ với các lãnh đạo (chủ tịch, tổng giám đốc) về xu hướng Business 4.0 và những mô hình điều hành doanh nghiệp mới dựa trên nền tảng công nghệ có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp Việt Nam.